POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies

I Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników do celów handlowych i marketingowych serwisu Kursy Słodkie fajne ale dietetyczne.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Dorota Świdnik, prowadząca działalność gospodarczą STREFA ZDROWIA GABINET DIETETYCZNY Dorota Świdnik, z siedzibą przy ul. Harnasie 21/2, 20-857 Lublin, NIP: 712-29-78-503.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Przeprowadzana jest kontrola ich wykonywania i ciągle monitorowana jest zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II Dane osobowe

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach
  w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika podczas:
  a. dodawania komentarzy w Klubie lub Kursach,
  b. zapisu na newsletter,
  c. dokonywania zakupów w Sklepie https://slodkie-fajne-ale-dietetyczne.pl/sklep
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem następujących podmiotów:
  a) FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155c, 31- 406 Kraków NIP 6751496393 – w    celu korzystania z systemu FreshMail używanego do przesyłania newslettera,
  b) Biuro Rachunkowe S.C. A. Zabłocka-Kwiecień A. Szaniawska  ul. Dolna 3 Maja 6 /2 20-079 Lublin – w celu korzystania z usług biura rachunkowego, które ma dostęp do danych osobowych zamieszczonych na fakturach dokumentujących zakupy w sklepie internetowym,
  c) Cambridge Diagnostics Sp. z o.o. ul. Górnośląska 4A, 00 – 444 Warszawa – program dietetyczny, w celu tworzenia indywidualnych planów żywieniowych,
  d) Kamil Homernik 80-299 Gdańsk, ul. Willowa 5  NIP 5842761096  – w celu korzystania z usług wsparcia technicznego
  e) Fakturownia Sp. z o.o.  ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu wystawiania faktur.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

III Informacje końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa  w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.
  O wszelkich zmianach Właściciel Serwisu będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Słodkie fajne ale dietetyczne. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Właściciel Serwisu pozostaje do dyspozycji pod adresem e-mail: dorota.swidnik@interia.pl

Polityka plików cookies serwisu Kursy Słodkie fajne ale dietetyczne

 1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
  W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane przez współpracujących z Operatorem partnerów – Google i Facebook.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Dorota Świdnik.
 5. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 6. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim rozpoznania urządzenia i zgodnego z preferencjami wyświetlenia strony,
  c) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Operatora strony internetowej, w tym w szczególności Użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych, opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolowane jest ich wykonywanie i stale sprawdzana jest ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 10. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

© 2020 Dorota Świdnik - Słodkie Fajne ale Dietetyczne